จดหมายหรือพัสดุไปรษณีย์ไทยที่ขึ้นต้นด้วย EE เช็คอย่างไร

สำหรับจดหมายหรือพัสดุที่ขึ้นต้นด้วย EE เช่น EEXX1052XX9TH เป็นจดหมายที่นำส่งจากไทยไปสู่ต่างประเทศ ปกติแล้วใช้ระยะเวลาประมาณ 7-10 วันทำการ ไม่ควรช้ากว่านี้นะครับ เพราะเป็นจดหมายด่วยพิเศษ EMS แต่ถ้าส่งไปในในฝั่งเอเชียที่มีระบบไปรษณีย์ที่ก้าวหน้าเช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงค์โปร์ อาจจะใช้ระยะเวลาเพียง 5-7 วันทำการ

admin
เช็คพัสดุ EMS ,Kerry,Flash,Shopee
Logo
Shopping cart