เช็คพัสดุ Cj Logistics

0

เช็คพัสดุ CjGLS

Enter tracking number to track CJ GLS shipments and get delivery status online

ติดตามสถานะสิ่งของ

กรอกหมายเลขWaybill
number
อักษรตัวใหญ่ [ตัวอย่าง :
CJGPU003100742]

 
กรอกหมายเลขTrack
CjLogistics
แล้วกดค้นหา   




ค้นหา

 




กรุณาใส่ ,(อักษรตัวใหญ่ก่อนหมายเลขสิ่งของ
)

หากไม่พบข้อมูลการสืบค้นพัสดุ
กรุณาติดต่อ CJ Logistics ถ้าคุณมีข้อสงสัยใด ๆ ขอขอบคุณ!


Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here