เช็คพัสดุ Cj Logistics

0

เช็คพัสดุ CjGLS

Enter tracking number to track CJ GLS shipments and get delivery status online

ติดตามสถานะสิ่งของ

กรอกหมายเลขWaybill
number
อักษรตัวใหญ่ [ตัวอย่าง :
CJGPU003100742]

 
กรอกหมายเลขTrack
CjLogistics
แล้วกดค้นหา   
ค้นหา

 
กรุณาใส่ ,(อักษรตัวใหญ่ก่อนหมายเลขสิ่งของ
)

หากไม่พบข้อมูลการสืบค้นพัสดุ
กรุณาติดต่อ CJ Logistics ถ้าคุณมีข้อสงสัยใด ๆ ขอขอบคุณ!

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่